כתבה 1

פנילקטונוריה (PKU) הינה הפרעה תורשתית נדירה, שגורמת לעליה ברמות בדם של חומר הנקרא פנילאלנין.
רמות גבוהות של פנילאלנין בדם לאורך זמן, יכולות לגרום לפגיעה בהתפתחות התקינה של המוח ולפיגור שכלי.
הטיפול ב- PKU הוא באמצעות דיאטה דלה בפנילאלנין, הגורמת לירידה ברמות בדם ולמניעת הפגיעה המוחית והגופנית

טיקר: 
פנילקטונוריה (PKU) הינה הפרעה תורשתית נדירה, שגורמת לעליה ברמות בדם של חומר הנקרא פנילאלנין. רמות גבוהות של פנילאלנין בדם לאורך זמן, יכולות לגרום לפגיעה בהתפתחות התקינה של המוח ולפיגור שכלי. הטיפול ב- PKU הוא באמצעות דיאטה דלה בפנילאלנין, הגורמת לירידה ברמות בדם ולמניעת הפגיעה המוחית והגופנית